12. Kahulská štrbina - žlabom (IV) 2 h.
Route description: At the moment only in SK language, sorry, You can use chrome&translation

12. Kahulská štrbina - žlabom (IV) 2 h.
E.Nemeš, L.Vítek, 3. 8. 1954
K.Filek, M.Karpiňski, Z. Kozlowski, A. Pietsch, A. Truszkowski, A. Wilczkowski, J. Zarebski, 20. 3. 1955.

Popis:Cez Lávku Končistej - Nástup v spádnici Kahulskej štrbiny, v mieste, kde žľab, ktorý prechádza v stenu, zbieha najnižšie do sutinoviska. Platňami a trávnatými úsekmi kolmo hore niekoľko dĺžok lana na okraj mohutnej trávnatej lávky. Z tejto vybiehajú dva žliabky kolmo hore. Pravý mohutný žľab sa stráca v SZ stene Prostrednej Končistej. ľavý žľab ústi do Kahulskej štrbiny. Stienkami prostriedkom medzi oboma žľabmi vedie ďalej výstup do Kahulskej štrbiny, zbieha sem žľab. Ním hore na štrbinu. Dolu IV, Zima: Po Lávku Končistej cez dva skalné úseky, ďalej na čistom snehu. Info: AP-V/45