8. Malá Končistá - stenou vpravo (IV) 3 h.
Route description: At the moment only in SK language, sorry, You can use chrome&translation

8. Malá Končistá - stenou vpravo medzi SZ a JZ rebrom (IV) 3 h.
K.Plašil, F.Ždiarsky, 23.9.1963 Info: AP-V/39

Popis: Severný vrchol Malej Končistej vysiela na západ rebro, ktoré sa nižšie delí na SZ a JZ rebro. Výstup vedie stredom steny ohraničenej spomínanými rebrami. Pozostáva z dvoch častí. Dolná časť po Lávku Končistej a horná časť z Lávky Končistej na severný vrchol. Nástup do steny nad Ľadovým plesom, tesne nad skalným prahom, vybiehajúcim do svahu, smerujúcim do Východnej Železnej brány. Smer výstupu udáva biely, vodou vymletý žľab. Žľabom hore, stále v smere severného vrcholu až na Lávku Končistej. Horná časť, vlastná vrcholová stena, pokračuje výrazným zárezom, už z doliny viditeľným. Spočiatku vytláčajúcim komínom, až kde je uzatvorený previsom. Tu doprava do kúta, pravou stranou nad previs a ďalej zárezom na pravý okraj vodorovne, 5 metrov dlhej a meter širokej police. Nad policou je hladká kolmá stena. Preto traverz doľava a cez tri vytláčajúce stupne hore, doprava kútom so zaklineným balvanom a nad ním traverz doprava do pokračovania zárezu. Zárezom stále hore, jeden zaklinený balvan obídením vpravo, až do malého sutinového kotla. Tu sa zárez končí. Preto buď doľava, alebo doprava na hranu JZ rebra s obrovskými nakopenými blokmi. Z najhornejšieho bloku cez kolmú stienku, skoba, hore a doľava na Štrbinku už v SZ rebre. Nad nami sa obe rebrá spájajú. Zo štrbinky puklinou hore na skalný stupeň a vzporom na veľkú plošinu zarastenú machom. Z plošiny zárezom na rebro a ním priamo na severný vrchol.