6. Malá Končistá - ľavá časť (III) 1 h.
Route description: At the moment only in SK language, sorry, You can use chrome&translation

6. Malá Končistá S - ľavá časť (III) nad Lávkou 1:15 h.
M. Bröske, K. Koziczinski, L.Koziczinski, 1.7.1906

Z stena Malej Končistej má z doliny asi 450 metrov, lezie sa však väčšinou len jej horná 175 m vysoká časť nad Lávkou Končistej. Z lávky cez strmú krátku stenu do 60 metrového žľabu. Stojíme pod Bröskeho komínom. Ním hore a systémom žliabkov a komínov v smere žľabu až na sutinovú lávku, ktorá je v 2/3 výšky steny. Odtiaľ lávkou doprava na strmé nevýrazné rebro. Ním hore, potom kúsok doprava. Pod obrovskou platňou, ktorá sa opiera o JV rebro S vrchola, doľava k zárezu. Pravou stranou zárezu hore k šikmo doprava vedúcej pukline. Ňou na strechovitú platňu a cez ňu na JZ rebro vedúce zo S vrcholu. Ním doľava hore na vrchol. Cesta ma viac vcelku rovnocenných III variantov. Info: AP-V/35

6a. Horný variant Komarnických (III) 1,5 hod.
G. a R. Komarnicki, 23.7.1909

Po hornej lávke doľava k hrane zalomenia S a SZ stien severného vrcholu Malej Končistej. Cez nízke stupne (oddelené platňami od pravej strany hrany) hore, potom hranou do SZ steny a v nej asi 60 metrov hore na severný hrebeň a ním doprava na vrchol. Je to ľahší variant v hornej časti ako Bröskeho cesta. Info: AP-V/36