4. Ľavé vhĺbenie (VI,A3 RP 7-/7) 5 h.
Route description: At the moment only in SK language, sorry, You can use chrome&translation

4. Ľavé vhĺbenie (VI,A3 RP 7-/7) 5 h.
D. Jágerský, P. Pochylý, J. Unger-Zrust, 8. 8. 1967
1. RP: J.Horváth, D.Smolková, 21.9.1985, "Zhnilých 13"
2. RP: T.Kobzík, R. Tefelner, 13. 9. 1986

Výstup veľmi exponovaný, miestami lámavé skaly; Vstup do skál je možný aj Motykovým výstupom zľava. Popis: Dnom žľabu a mierne previsnutým zárezom na trávnatú lavičku (výstup Motyku tu odbočuje doprava na kazateľňu). Odtiaľ trávnatou depresiou hore na veľkú plošinu z blokov v kúte, tvoriacu jaskynku krytú prevismi. Od blokov platňovitým pilierikom pod zlom výrazného kúta a cez previsnutý pilierik traverz vpravo do zárezu v kúte (VI+, V+). Kútom priamo hore (A3, A2, RP 7-) pod schodovité previšteky (voľné skaly). Cez previšteky priamo hore do komínika (voľné lezenie, VI). Z neho 3 metre traverz A3 vľavo cez stienku na plošinku (VI). Odtiaľ platňovitou depresiou, mierne ubiehajúcou doľava, pod široký komínik ohraničený previsom (VI). Cez previs a krátky komínik do výrazného kúta na plošinu (IV). Z nej kútovým zárezom asi 60 metrov hore do sedielka vľavo od vrcholu. Z piateho stanovišťa je možný vodorovný traverz asi 40 m. do Motykovej cesty.