3. Slámova cesta stredom (V-VI,VI+) 6 h.
Route description: At the moment only in SK language, sorry, You can use chrome&translation

3. Slámova cesta stredom (V-VI,VI+) 6 h.
J. Sláma, V. Zavřel, 21.8.1948

Veľmi exponovaný výstup v pevnej skale; Vstup do steny je z platňovitej rampy, ktorá ústi do veľkého vhĺbenia. Kútovou Špárou vpravo od pravej hrany vhĺbenia 3 dĺžky lana (VI) až na ľahší terén. Vpravo od nás je trávnatá plošinka, kde sa končí trávnatá rampa (ústupová cesta). Nad nami je širší, hore sa zužujúci žlab so strieškovite vrstvenými skalami. Jeho ľavú stranu tvoria biele platne (sem prichádza Motykov výstup). Na pravej strane žľabu, asi 25 metrov nad nami vidíme kazateľňu. Dnom žľabu (spoločne s Motykovou cestou) priamo na kazateľňu (istenie). Ďalej šikmo doľava žlabom, ktorý sa hor zužuje a je prerušený prevismi.Po 15 m dosiahneme stupeň v najužšom mieste žľabu. Odtiaľ šikmo doľava trhlinou, ktorá tu tvorí zárez. Ďalších 15 m. na lávku v záreze pod výraznými prevismi (Motykov výstup odbočuje zostupným traverzom doprava). Ďalej 8 metrov veľmi exponovaný traverz v previsnutej stene doprava hore a pomocou skôb (voľne VI+) cez previs. Priamo hore k ďalšiemu previsu a ďalej žľabom po jeho pravej strane k dobrému isteniu. Odtiaľ viac než na dĺžku lana plytkým, nepatrne doľava uhýbajúcim žľabom pod silne previsnutý, hore sa zužujúci, asi 8 metrov vysoký komín. Komínom hore (VI) do sutinového koryta na ľahší terén. Korytom dosť ľahko asi 20 metrov pod zráznu stenu a ňou na dĺžku lana na plošinu a z nej po niekoľkých ľahších stupňoch na vrchol.