2. Platňami v ľavej časti (VI-,A2 RP 6+) 8 h.
Route description: At the moment only in SK language, sorry, You can use chrome&translation

2. Platňami v ľavej časti (VI-,A2 RP 6+) 8 h.
A+M. Belica, P. Košík, J. Zaťko, 9.8.1973.
1.RP: Š.Bednár, S.Kuba, 16.7.1983