1. Motykova cesta (V-VI) 6 h.
Route description: At the moment only in SK language, sorry, You can use chrome&translation

1. Motykova cesta (V-VI) 6 h.
R. Damec, W.Konarzewski, S. Motyka, A. Marusarz ml., 9. 8.1938
Zima: I. Gálfy, J. Stolcz, I. Urbanovič, J. Weincziller, 3. 4. 1958
Priamy variant: L. a P. Kořínek, 24.8.1983 (VI)

Foto z lezenia

Výstup veľmi exponovaný a pekný; Vstup do steny je z ľavej strany spádnice vrcholu, tam, kde sutina najvyššie siaha pod stenu. Odtiaľ hore zárezom, ktorého pravé stienky sú s previsov. Asi 40 metrov od nástupu je zárez previsnutý a stráca svoj charakter. Nedôjdeme až na koniec previsnutého zárezu, ale vylezieme šikmo doľava po rebre v ľavej stene zárezu na výhodné lavičky pod strmšími platňami. Dosť výraznou trhlinou v platni šikmo doprava na výhodnejšie lávky pod výraznými prevismi (istenie). Odtiaľ traverz šikmo doprava a priamo hore cez charakteristickú stenu širokého žľabu so strieškovite vrstvenými skalami (stretávame sa s výstupom Slámu). Na pravej strane žľabu, asi 25 metrov nad nami vidíme kazatelňu. Dnom žľabu (spoločne so Slámovým výstupom) priamo na kazateľňu (istenie). Ďalej šikmo doľava žľabom, ktorý sa hore zužuje a je prerušený prevismi. Po 15 metroch dosiahneme stupeň v najužšom mieste žľabu. Odtiaľ šikmo doľava trhlinou, ktorá tu tvorí zárez. Ďalších 15 metrov na lávku v záreze pod výraznými prevismi (výstup Slámu odbočuje doprava hore zatiaľ čo Motykov zostupuje - zostupný prechod doprava 6-8 metrov pod týmito prevismi (veľmi exponované) a cez rebierko do jaskynky (kľúčový úsek výstupu). Ďalej priamo hore pravou stranou jaskynky platňovitým zárezom, ktorý vychádza na tupé, menej strmé rebro nad hlbokým žľabom po pravej strane. Z rebra priamo hore a zakrátko znova do hlbšieho zárezu, ktorý sa vyššie mení v previsnutý a dole rozšírený komín. Komínom hore. Nejdeme až k previsu, ale prechádzame šikmo doľava po stupňoch na balkónik, vzdialený asi 7-8 metrov od komína. Z balkónika šikmo doprava späť do komína, už nad prevismi. Hore na pravé rebro komína, kde je príhodná vyvýšenina (istenie). Odtiaľ šikmo doľava širokým, skalnatým a trávnatým žľabom, v hornej časti zárezom asi 60 metrov na vrchol.