9. Pravým vhĺbením (II-III) 1,5h.
Route description: At the moment only in SK language, sorry, You can use chrome&translation

9. Pravým vhĺbením (II-III) 1,5h.
E. Payerová, F. Bányász, J. Lingsch, G. Seide,14.7.1926.
Zima: Veľmi strmý výstup na snehu, bez prerušenia. K. Cerman, V. Mašková, 15.3.1951.

Pravou časťou steny. Nástup je pri úzkom a mokrom žľabe, ktorým sa dolu končí ľavý kuloár pravého piliera steny (Kolovej vežičky). 50 m žľabom hore. Doprava na lávku uprostred strmých zrázov, potom strmými a exponovanými stienkami hore do začiatku kuloára. Z neho doľava do žľabu, vedúceho na sedielko medzi prostrednou a pravou z troch veží, ktoré sa nachádzajú v hornej časti steny. Potom do sutinového kotla hornej terasy. Z kotla dôjdeme doľava k rovnému žľabu, dlhému asi 80 metrov a vedúcemu k hrebeňu. Žľabom hore, nakoniec po ľahšom úbočí priamo hore na vrchol. Celým žľabom pravej časti steny a kuloárom na SV hrebeň, 20 min. od vrcholu prešli W.H. Paryski a T. Pawlowski, 28.7.1930. Birkenmajer 28.7.1930 vystúpil kukoárom asi 100m a potom doľava na vrchol (II).