6. Stredom Šádek-Zlatník (V,V+) 11(3)h.
Route description: At the moment only in SK language, sorry, You can use chrome&translation

6. Stredom steny Šádek-Zlatník (V,V+) 11 (dnes 3)h.
M.Šádek - K.Zlatník 30.-31.8.1950 (bivak v jaskynke)
(Fototopo aj s návrhom klasifikácie zaslal R.Lienerth)

Výstup je exponovaný, veľmi pekný, v pevnej skale, v súčasnosti najpopulárnejší výstup stenou. Stanovištia 2,3,4,5,6 sú odistené borhákmi, stanovište 1 -nitom. (Oproti pôvodnému výstupu sú niektoré st. posunuté) Vstup do steny je totožný s výstupom č.8 a 9, ale hneď doľava na lávku, ktorá sa tiahne asi 15 m nad úpätím ponad previsy doľava. Na konci lávky traverz plochým oblúkom dolu doľava, na konci po nevýhodne vrstvenej skale (nad nami malý previs). Teraz mierne hore až na šikmo doľava sa tiahnúcu platňu. Niekoľko metrov hore na trávnatú plošinku pri päte šikmého komínika. Komínikom hore. V jeho hornej tretine prejdeme šikmo doprava hore a dosiahneme ľavý okraj veľkej platne. Platňa sa rozprestiera až pod tri rady strechovitých previsov, ktoré charakterizujú stenu. Dlhý traverz doľava až na koniec poličiek. Odtiaľ možno vystúpiť na druhú veľkú platňu, nachádzajúcu sa vyššie a vľavo od pravej. Šikmo doprava hore do prostriedku platne a po 10 cm poličke doprava až na jej pravý koniec. Kúsok vpravo od hrany platne priamo hore pod prečnievajúci blok, ktorý tvorí ľavý okraj stredného radu spomínaných previsov. Tesne vľavo vedľa bloku do malého, ním tvoreného kúta. Cez hladkú dlaždicu doľava traverzom do trávnatého žliabku a ním hore na trávnatú plošinku. Otvorenou stienkou na ďalší, dosiaľ najväčší trávnik.Odtiaľ šikmo doľava sa tiahne previsom prekrytá rampa. Z trávnika kútom hore pod previs, ktorý tvorí plytkú jaskynku. (Tu bol bivak pri prvom výstupe.) Asi 30 m šikmo doprava otvorenou stenou na začiatok trávnatého žliabku. Ním do bieleho žľabu medzi pravou a prostrednou vežou steny. Odtiaľ ľahko na vrchol štítu. Zaujímavosťou výstupu je že Šádek v ňom prvý krát použil ním navrhnutú špeciálnu skobu tzv. Šádkovu jedničku.