5. Direttissima Prostredná veža (V+,A4) 8h.
Route description: At the moment only in SK language, sorry, You can use chrome&translation

5. Direttissima Prostrednej veže (V+,A4) 8h.
Ivan Dieška a Pavel Dieška, 15.8.1967.
1 ženský priestup: Z. Podhorská, H. Semanová, 1.8.1980.

Výstup je veľmi exponovaný a pekný, v pevnej skale; Kľúčové miesta technického charakteru sú v druhej dĺžke výstupu. Vstup do steny je v spádnici prostrednej veže vpravo od obrovského zeleného previsu. Prvé stanovište je na skalnom doľava ubiehajúcom pilieriku, asi 15 m od nástupu Zľava do zlomu v previsoch až na úroveň rímsy (A4) pod druhým pásom previsov. Traverz doprava (V+) na stanovište pod komínikom v previsoch. Ním hore (V) na ľahké trávnaté stupne (tu sa stretávame s výstupom č.6, ktorý odbočuje vpravo) a vľavo na stanovište pri výraznej platni. Puklinou v platni vľavo za hranu a priamo hore okolo previsu (V+) do žliabku a ním na policu pri jaskynke (tu bol bivak pri Šádkovom prvovýstupe). Cez pilierik doľava a nahor cez previs (V) do kútového zárezu. Ním (IV) hore pod ďalší previštek. Pod previsom traverz vpravo (V) a priamo hore cez pilier a zárez pod ďalší previs v platni. Ľavým okrajom previsu na platňu a ňou na plošinu pod výrazný komín. Komínom hore a po ďalších troch dlžkach lana na sutinové pásy, ktorými už ľahko na vrchol. Použitých 16 skôb, 4 špeciálne.