3. Korosadowicz-Mogilnicki (IV-V) 2h.
Route description: At the moment only in SK language, sorry, You can use chrome&translation

3. Korosadowicz-Mogilnicki (IV-V) 2h.
Z. Korosadowicz. H. Mogilnicki, 24. 7. 1931.
Zima: R. Kotala, J. Sláma 25.4.1956

V minulosti najpopulárnejšia cesta na štít. Nástup je vľavo od spádnice vrcholu pri nápadnom červenom komíniku. Ním 12 m hore, potom traverz po platni 2 m doprava do nevýrazného zárezu. Ním hore cez platne do žľabu. Šikmo doprava cez žľab až k miestu, kde sa stráca v previsoch. Stenou doprava šikmo hore, do plytkého trávnatého žľabu vpravo od previsnutých skál. Odtiaľ na stupeň na hrane rebra, ktoré ohraničuje zľava veľké vhĺbenie. Niekoľko metrov po tráve hore, potom traverz 10 m doprava. Ďalej cez strmú stienku do hlbokého, trávnatého a skalnatého kuloáru a ním vpravo 45 m hore. Stále naľavo od hlbokého vhĺbenia. Tu do vhĺbenia a ním smerom na štít hore.