2. Ľavý pilier-Ľavá veža (VI) 2h.
Route description: At the moment only in SK language, sorry, You can use chrome&translation

2. Ľavý pilier-Ľavá veža (VI) 2h.
Albrecht Franowski, Karl Späth, 18.8.1963.

Popis: Nástup je medzi Beckovou a Korosadowiczovou cestou na ľavom pilieri - ľavej veže. Hranou piliera hore pod previsy, ktoré obchádzame z pravej strany. Potom šikmo vľavo hore (skoba), od nej ďalej mierne doľava na trávnatú policu. Odtiaľ niekoľko metrov kolmo hore stenou popri skobe. Traverz doľava po vaskich skalných lištách na hranu piliera. Hranou hore (skoba) a následnou stienkou hore a ostro vľavo naspäť na hranu. (VI) Ňou hore 6 metrov na stanovište (skoba). Najprv ďalej hranou piliera hore a potom cez stienku (skoba s krúžkom), nad ktorou traverz smerom doľava do ríny a na ľahší terén. Ním ľubovoľne na vrchol.

S cestou sa spája zaujímavosť: U Puškáša a prepisom z neho do sprievodcov vznikla chyba v menách a popis cesty chýba. O jeho uverejnenie sa zaslúžil Ivan Bohuš z Tanapu, ktorý vo VT 1/67 publikoval prepis zápisu z vrcholovej knižky Kolového štítu:"Výstup klasifikácie VI je ceruzou, už dnes veľmi slabo viditeľne, popísaný v pôvodine takto: 18. 8. 63. 1. Begehung. Direkter linker Pfeiler. Wegbeschreibung: Zwischen Beckweg (IV) + Korosadowiczweq (V) befindet sich der Einstieg. Zuerst Kante empor - der überhang wird rechts umgangen. Dann schräg links einsteigen (H). Von Haken weiter leicht links haltend bis Grasfläche. Von hier einige Meter senkrecht empor an (H) vorbei. Lingstraverse auf schmeler Leiste zur Kante. Diese empor (inzwischen H) und anschliessendes Wandstück gerade hoch (Haken). Von diesem links aufwärts zur Kante. Diese ca 6 m hoch zu Standplatz (Haken). Von hier anfangs Kante, später über Wandstück (Ringhaken). Am Ende des Wandstücks Linksquerung zur Rinne, die auf leichteres Terrain führt. Von hier beliebig zum Gipfel. Schwierigkeit: VI. Dieser Weg wurde klassisch gestiegen. Empor-Friedrichsstadd Berlin. Karl Späth, Albert Franowski."