11. Pravým vhĺbením - Puškáš (V) 3h.
Route description: At the moment only in SK language, sorry, You can use chrome&translation

11. Pravým vhĺbením - Puškáš (V) 3h.
J.Petrlová, A.Puškáš, 12.9.1948;
2.výstup: A.Wala, J.Wala, 15.9.1954;
1.zimný výstup: I.Urbanovič, J.Weincziller, 13.2.1958
Info: AP1/87, K3/1939, Foto zaslal M. Šestina

Fototopo

Pravé vhĺbenie sa tiahne prostriedkom steny. Smer výstupu nám udáva hlboká roklina, ktorá sa tiahne medzi pravým pilierom J steny doprava smerom k Huncovskému sedlu. Vstup do skál nie je v rokline (tade vedie Groszova cesta), ale doľava od nej na rebro. Po dobrých stupoch a chytoch dve dĺžky lana hore. Tu sa rebro stráca v stene, ktorou sa tiahne vhĺbenie. Od rebra po tráve a vodou vymytých balvanoch na trávnatú plošinku asi 40m. Z nej dve dĺžky lana po platniach, porastených trávou, na dobré stanovište pod zle vrstvenou stenou, ktorá je na pravej strane. Od nej doľava cez previs až k nápadnej obdĺžnikovej exponovanej platni. Ňou hore asi 15m na dobré stanovište. Z neho 60m na veľkú trávnatú plošinu, nad ktorou sa vypína mohutná stena. Z dvoch strán je prerytá a tvorí písmeno V. Nástup je v prostriedku steny. Po vymytých skalách so skúpymi chytmi dve dĺžky lana. Ďalej asi 12m cez previs (V) do zárezu a ním hore pod previsy do miesta, kde sa zbiehajú dve ramená Y. Jeho ľavým ramenom hore 30 metrov (V, expozícia) za veľký, zo steny trčiaci blok. Medzi blokom a platňou vzpieraním hore na dobré stanovište. Z neho 10m (V) zárezom a priamo cez previs (V), až na zľava idúce trávnaté pásy, nad ktorými čnejú hladké platne. Platňami hore až k stene - pomocou spodných chytov, doľava. traverz asi 8-10m, potom priamo hore na pilier, kde sa etávame s Birkenmajerovým výstupom. Ďalej spoločne po vymytých skalách asi 150 metrov na vrchol. Pozn. V strednej časti je možný variant zľava pod kút (bodkované), v hornej časti cesta končí traverzom v smere červenej šipky na Birkenmajerov pilier.

Foto 2 dĺžka
Foto 4 dĺžka
Foto 5 dĺžka
Foto 6 dĺžka
Foto 8 dĺžka