8. Birkenmajerova cesta (IV) 4h.
Route description: At the moment only in SK language, sorry, You can use chrome&translation

8. Birkenmajerova cesta (IV) 4h.
W.Birkenmajer, J.K.Dorawski, 24.8.1930;
2.výstup: O.Mugler, R.Richter, B.Schäffer, 7.1932;
1.zimný výstup: K.Cerman, A.Puškáš, 10.3.1953;
2.zimný výstup: L.Andráši, M.Mereš, J.Stanko, M.Varga, 27.XII.1957
Cesta je dnes preistená nitmi (2017) a borhákmi, včítane hornej rampy kde sa stretáva viac ciest.
Po preistení 2017 sa rozvinula kontroverzná diskusia o odstránení postupových nitov. Na základe odporúčania Správy oblasti Vysoké Tatry, boli trvalé postupové istenia autorom preistenia odstránené a ponechané len nové stanovištia, nity s krúžkom.

Fototopo preistenia

Po opakovaniach má cesta niekoľko variantov (najčastejšie sú kreslené bodkovane), v spodnej časti najčastejšie lezená vpravo od Kriššákovej cesty vhĺbením. Pokračovanie - kúsok vpravo od hrany piliera alebo Puškášovou rampou. Vstup do skál je pri hrane piliera. Odtiaľ 25m šikmo doprava po rímse a ďalších 10m po skalnom páse prerastenom trávou. Ešte niekoľko metrov cez exponovanú hranu vodorovne doprava do skalného žliabku. Ním hore, až prechádza v strmú, 40m vysokú trhlinu. Niekoľko metrov po rebierku vpravo do trhliny hore, potom po skalných stupňoch na začiatok trávnatej lávky. Od lávky ktorýmkoľvek z troch rovnobežných žliabkov 25 m hore na trávnatú lavičku. 4 metre (IV) exponovanou stienkou šikmo doprava hore do širokého trávnatého žliabku. Po rebre vpravo od žliabku strmo hore na trávniček pod obrovským pásom žltých previsov. Pod nimi 10 metrov traverz doprava po rímse, potom lištami pod ňou a nakoniec ťažký krok do žliabku. Ním niekoľko metrov hore, potom kúsok vľavo cez odštiepené balvany do niekoľko metrov vysokého, dvojitého komínika a ním hore (IV). Nad komínikom 20m žliabkom hore, kým neprechádza v plochý zárez. Tu vodorovne doľava na lávku. Ďalej 50m šikmo doľava po trávou prerastených skalách k zeleným platniam. Vľavo od nich trhlinou, alebo hrebienkom vľavo od nej, na hranu prostredného piliera. Ďalej pilierom (rampa) alebo vľavo od neho 200 metrov hore. Pilier je najprv plochý, vyššie úzky a nakoniec mizne v stene, ktorá súčasne stráca sklon. Odtiaľ asi 150 metrov ľahkým terénom na vrchol.