1. Pravým pilierom steny (III) 3h.
Route description: At the moment only in SK language, sorry, You can use chrome&translation

1. Pravým pilierom steny (III) 3h.
M.Mogilnicki, A.Zalewski, 12.VII.1931 Info: AP1/80, K3/1930

Z Cmitera zľava na pilier, ktorý je pokračovaním horného okraja prahu doliny. Hranou priamo hore až na vežičku. Ďalej kúsok vpravo od hrany, potom jej ostrím na plošinu v ľavom boku piliera. Ďalej úbočím na ďalšiu plošinu a z nej na charakteristickú vežičku, ktorou sa ostrá spodná časť piliera končí. Nad nami je výšvih, rozšírený v stenu. Zliezame ho priamo. Nad ním už po menej naklonenej hrane piliera hore k miestu, kde sa zbieha niekoľko hrebienkov. Ďalej po hrane na vrchol.