7. Heftyho žlab (III) 1,5 h.
Route description: At the moment only in SK language, sorry, You can use chrome&translation

7. Heftyho žlab (III) 1,5 h.
A. Grosz – A. G. Hefty – L. Rokfalusy, 12. 11. 1911

Opis:V pravej strane J steny je dobre badateľná výrazná roklina. Nastupujeme pri ústí rokliny, spočiatku nízkou hladkou stienkou, potom samotnou roklinou po hladkých skalách až pod čierne previsy. Spod nich šikmo doľava hore cez trávou porastené stupne až do výšky horného okraja previsov. Potom stienkou do bočného žlabu vľavo od nás. Týmto bočným žlabom na jeho koniec a potom komínikom, v ktorý žlab prechádza. Nad komínikom stienkou doprava na rebro medzi bočným a Heftyho žlabom. Pozdlž rebra hore a vyššie trávnatým terénom na vrchol.

7a. Narovnávajúci variant (IV+) 3 h.
P. Falta – J. Hrma -J. Slezák, 27. 9. 1982, voľné kamene!