6. Pravý pilier (IV) 3 h.
Route description: At the moment only in SK language, sorry, You can use chrome&translation

6. Pravý pilier (IV) 3 h.
I.Dieška, Z.Drlík, 7.8.1974, A. Puškáš – L. Szabó, 26. 2. 1956

Opis: Výrazný pravý pilier J steny je sprava ohraničený Heftyho žlabom (výstup č. 7). Dole sa pilier rozdeľuje na tri rebrá, z ktorých ľavé siaha najhlšie do sutiny. Nástup je uprostred rebra, najprv cez trávnatý terén, ktorý sa tiahne v záreze až pod jeho výšvih. Tu doľava na hranu a ňou pod previsnutý kút dobre viditeľný aj spod steny. Pod ním doprava na strmý úsek rebra, ktoré prekročíme až nad Heftyho žlab. Hned za hranou rebra doľava hore v exponovanej stene po dobrých chytoch s návratom na rebro. Priamo rebrom, až sa napojíme na výstup č.7 , ktorým pokračujeme na vrchol.
Poznámka: v ceste existuje viacero variantov, napr. L. Hlaváč – G. Körtvélyessy – A. Puškáš. 15. 4. 1952, 2,5 hod., V. Pôvodná cesta aj varianty vedú v zásade prostriedkom steny, niektoré viac žlabom, iné viac pilierom vpravo od žlabu.