2. Prometeus (M9) 7 h.
Route description: At the moment only in SK language, sorry, You can use chrome&translation

2. Prometeus (M9) 7 h.
Marek "Čači" Radovský a Juraj Koreň, 15.3.2021

Opis: Prvovýstup zabral 7 hodín lezenia v troch dlžkach. Po preleze prvej dlžky Marekom Radovským ju oklasifikovali M9. Táto dlžka predstavuje náročné lezenie v previse s dlhými krokmi a neistými chytmi. Je dlhá cca 15 m a boli v nej osadené 3 postupové istenia. Druhá dlžka je za M6+ a má cca 50 m, rovnako ako posledná, tretia dlžka, s klasifikáciou M6. Na štandoch je vždy osadený 1 nit a cestou je možné na dva krát zlaniť.

Kľúčová dlžka

Fotoreport James