1. Stanislawského cesta (II-III) 1,5 h.
Route description: At the moment only in SK language, sorry, You can use chrome&translation

1. Stanislawského cesta (II-III) 1,5 h.
A. Czarnocka – J. Pierzchala – W. Stanislawski, 10. 8. 1932

Opis: V ľavej casti steny vidno výrazný žlab, ktorým 30 metrov hore, potom doľava na lávku tvorenú skalnatými blokmi a stupňami. ktorá stúpa nad dnom žlabu. Lávkou skoro až na jej koniec, potom doľava cez hranu na široké rebro ohraničujúce žlab zľava. Trávnato-skalnatým rebrom asi 90 metrov priamo hore, potom šikmo doprava cez trávnik na pravú stranu rebra. Priamo hore na JZ hrebeň, ktorým doprava na vrchol.

1a. Variant Puškášov (III-IV) 1,5 h.
A. Puškáš – A. Puškášová – M. Takác, 13. 10. 1951

Opis: Pôvodnou cestou na skalnatú lávku, ktorá stúpa nad dnom žlabu. Lávkou hore na jej koniec a odtiaľ traverz 5 metrov doprava pod vytláčajúcou stienkou na jej koniec a návrat do pôvodného žlabu. Ním hore asi 30 metrov po rozlámaných skalách a napokon trávnatým terénom na JZ hreben neďaleko vrcholu.