9. Do Mlynického sedla (III.) 45 min.
Route description: At the moment only in SK language, sorry, You can use chrome&translation

9. Do Mlynického sedla ( miestami III.) 45 min.
J. Dürr – A. Szczepański – J. A.Szczepański, 8. 7. 1925, 45 min.,

Popis: Spočiatku severnou stenou Štrbského štítu. Potom cez rampu prerušovanú strmými stienkami doľava pod Mlynické sedlo a popod strmé steny do plytkého vhĺbenia vedúceho zo sedla. Ním hore. V lete dole stienky miestami III. V zime na čistom snehu.