8. Cesta Lukešovcov (V+, A2-A3) 8h.
Route description: At the moment only in SK language, sorry, You can use chrome&translation

8. Cesta Lukešovcov (V+, A2-A3) 8h.
Č. Lukeš - Z. Lukeš, 29. 7. 1969
1. zima: L. Hraško, 21.-22. 3. 1973
Spolu s cestou Apollo 11 sa v dolnej a hornej, menej podstatnej, časti výstupu čiastočne prelínajú. Kĺúčovú previslú bariéru v prostriedku steny však prekonávajú rozdielne.