7. Apollo 11 (VI, A1) 7h.
Route description: At the moment only in SK language, sorry, You can use chrome&translation

7. Apollo 11 (VI, A1) 7h.
J. Maczka, M. Rusinowski. 18. 7. 1969
Zimný pokus Lukešovci už v roku 1965
Cesta vedie hore do vhĺbenia medzi vrcholy. Spolu s cestou Lukešovcov sa v dolnej a hornej, menej podstatnej, časti výstupu čiastočne prelínajú. Kĺúčovú previslú bariéru v prostriedku steny však prekonávajú rozdielne.