6. Zárezom (V, A0?,III) 3h.
Route description: At the moment only in SK language, sorry, You can use chrome&translation

6. Zárezom (V, A0? hore III) 3h.
I. Gálfy, P. Vavro, 15. 8. 1961
Vpravo od piliera cesty 5, je markatný zárez, ktorým vedie výstup. Nástup po vodou omytých skalách, hore, potom doľava na stupne pod kolmým kútom. Najprv rovno žliabkom, potom doľava na trávnaté stupne pod previs. Previsom po skobách asi 3m (A0) a doprava do komínika pod ďalší previs. Preliezame ho po ľavej strane na plošinku nad ním. Ďalej pokračujeme priamo zárezom asi 60m, kde sa stáča doľava. Ďalej ním až na trávniky pod vrcholovou stenou. Trávnikmi mierne doľava a potom po stienkach vľavo od kolmého kúta smerujeme doprava na vrchol.