5. Studničkova cesta (V, III) 5h.
Route description: At the moment only in SK language, sorry, You can use chrome&translation

5. Studničkova cesta (V, hore III) 5h.
K. Hauschke, Z. Studnička, 15. 4. 1962.
K prvovýstupu existuje len málo podrobností. Nástup je vľavo na výraznom čiernom pilieri, ktorý rozdeľuje stenu. Pilierom hore až na ľahší trávnatý terén.