6. Belasá štrbina (V-VI) 4,5 h.
Route description: At the moment only in SK language, sorry, You can use chrome&translation

6. Belasá štrbina (V-VI) 4,5 h.
J. Lehotský, M. Mereš, A. Puškáš, G. Takáč, Z. Zibrín, 11.9.1953

Najprv priamo žľabom hore ako cesta č.5 až pod uzáver z previsu. Spod previsu ťažký traverz doľava 5-6 m. k J stene Belasej veže. Odtiaľ priamo hore cez veľké dobré stupne pod previs znovu uzatvárajúci roklinu. Cez previs v jeho spádnici a znovu do už položeného trávnatého žľabu, ním do štrbiny. Voľné kamene, zlé možnosti istenia.

6a. Variant "Belasé prsty" (V+) 5 hod.
M.Bobovčák, I.Franková, R.Gažo 2.9.2007

Nástup pilierom,ktorý najviac vybieha do sutiny vľavo od vhĺbenia vybiehajúceho z Belasej štrbiny. 60 m (III+) hore na trávnatú policu, nad ktorou je výšvih. Stanovište. Výšvih obliezame zľava, nad ním doprava do rokliny (40m II-III). Z rokliny smerujeme doprava až k pilieru, ktorý spadá vedľa žlabu Z Belasej štrbiny. (II-III). Stanovište (skoba U), tu križujeme Grószov výstup rampou. Niekoľko metrov hore rampou a vo výhodnom mieste doprava na pilier, hladkou platňou piliera strmo doprava hore smerom k výstupu do Belasej štrbiny. (30m V+, zlé možnosti istenia). Stanovište. Tu mierne doprava hore sa napojíme na výstup č.6. Ním 60 m hore (V-VI) až na policu pod záverečným kútom do štrbiny. Odtiaľ 30 m kútom na štrbinu.