2. Ľavý pilier (III-IV, 1 miesto V, A1) 2,5 h.
Route description: At the moment only in SK language, sorry, You can use chrome&translation

2. Ľavý pilier (III-IV, 1 miesto V, A1) 2,5 h.
A. Halás, M. Šajnoha, 15.5.1971

V podstate klasická cesta, okrem 2 spodných dĺžok pevná skala. Z tretieho stanovišťa možno vytraverzovať (III) do Starej cesty (č.5)