1. Zmrzlé sedlo (I) 1 h.
Route description: At the moment only in SK language, sorry, You can use chrome&translation

1. Zmrzlé sedlo (I) 1 h.
J. Chmielowski, A. Obrochta, 3.10.1900

Popis: Malou Zmrzlou dolinou až k päte skál Zmrzlej veže, strmou častou i v lete snehom vyplnenou roklinou v spádnici veže až kým sa roklina nerozvidluje. Pravou vetvou na Zmrzlé sedlo. Praktický priechod z Malej Zmrzlej do Kolovej doliny. Strmý sneh často i v lete.