1. Ľavou časťou (III) 2 h.
Route description: At the moment only in SK language, sorry, You can use chrome&translation

1. Ľavou časťou V steny ( miestami III) 2 h.
J. K. Dorawski, J. Kiełpiński, A. Szczepański, J. A. Szczepański, 29. 7.1933.
Zima: Ideálny zimný výstup:H. Czarnocki, S. Kozlowski, T. Strumillo, A. Wala, 19.3.1955

Cesta prechádza ľavou stranou V steny, cez ľavý pilier, ľavé vhĺbenie až na hornú časť prostredného piliera. Nástup v ústí žľabu spadajúceho z Diablovho sedla. Hornou, širokou trávnatou lávkou na rebro spadajúce z J vrchola. Po rebre 30 m hore, ďalej šikmo doprava skalnato-trávnatým terénom niekoľko dĺžok prechádzajúc ľavým vhĺbením až na výrazný, prostredný pilier. Ním hore do Prednej Baštovej štrbiny a doľava na J vrchol. Lámavé, cesta nie je vhodná na leto.