3. Šádkova cesta JZ (IV) 2 h.
Route description: At the moment only in SK language, sorry, You can use chrome&translation

3. Šádkova cesta JZ (IV) 2 h.
J. Šádek, J. Renerová, 25. 7. 1949
Zima: W. Kubinec, G. Tschunko 30. 3. 1959

AP/I: Nástup z úžžabiny vrúbiacej Baranie rohy od západu.(???) Hned na začiatku úžžabiny do skál doprava na trávnaté terasky smerom k charakteristickému kútu hladkých stien. Jeho žavou stienkou hore pozdĺž prečnievajúceho balvana, ktorý ostane vpravo, a pozdĺž trhliny pod previs 20 metrov. Ním šikmo doprava, potom spä oblúkom nad ním na pohodlnú plošinu. Odtiaž žliabkom hore mierne doprava na ďalšiu plošinu k širokému korníniku. Ním hore a skoro vodorovnou trhlinou cez platňu doprava. Po lávke dožava spä na hranu rebra a hore k vežičke pod platňami na konci žžabu. Žliabkom vžavo od vežičky na platňu, traverz dožava do jeho stredu, pozdĺž trhliny hore na hranu na vrcholovú plošinu a na vrchol.