Popis cesty:

11.Penelopa (M4) 3h.
J. Svrček, V. Jakubec, 3. 2. 2008
1. opak. V.Jakubec, J. Hyžný, 6.3.2008

Cesta je veľmi blízko vľavo od cesty Krátky proces, ktorá bola prelezená niekoľko dní pred touto cestou. Pri porovnaní schém je zrejmé, že cesty majú spoločné tretie stanovište.