21. Oko bere! (OS, VII-) 3h.
Popis cesty:

21. Oko bere! (OS, VII-) 3h.
Tomáš Brt a Ján Smoleň 4. 8. 2010
L1: VI, (35 m) - stenou a kútom pod previs, prevismi doľava neskôr doprava, platňou do špáry
L2: IV, (25 m) - špárou v platni na hranu, po hrane do kúta
L3: VII-, (40 m) - kútom pod veľký previs, traverz stenou doľava, kútom nad previs, stenou priamo na hranu, po hrane na vrchol piliera
materiál: čoky, frendy, výber skôb
ďalšie info: www.james.sk