8. Baronova cesta (V-VI) 4h.
Popis cesty:

8. Baronova cesta (V-VI) 4h.
M.Baron, J.Holý 23.7.1937

Je to vlastne dolný variant Motykovej cesty. Do západnej polovice steny sa vrýva, skoro v spádnici vrcholu k červenému žľabu sutinový kužeľ. Tu je nástup. Doprava po hrane, trávou porastenými skalami a asi po 15 m na plošinku pri ústí šikmého kúta. Kútom 5 m hore pod previs. Odtiaľ doprava po lámavých skalách cez hranu previsu na strmú platňu a touto traverz 6 m ďalej doprava po lištách. Odtiaľ kolmo hore cez trochu previsnutý komínik do strmého kúta pod veľkú obdĺžnikovú platňu. Kútom, neobyčajne ťažko, pod previsnutý blok. Pomocou spodných záchytov, exponovane, obídeme blok doľava, na hladkú, veľmi naklonenú plošinku.Z nej doprava hore cez previs, ďalej traverz 3 m doprava a sme práve nad spomínaným strmým kútom. Odtiaľ, neobyčajne tažko, zle vrstvenými skalami hore pod previsy, cez ne na platňu a pomocou pukliny doľava hore na trávnatý balkónik. Ďalej ako Motykova cesta.