8. Maťovi (IV) a variant (V-) 5h.
Popis cesty:

8.Maťovi (IV) 4h.
Z. Lukeš, M. Ištokovič, 10. 1.1987
Fotoschéma

8a. Neskorší variant - Easy Like Sunday Morning (V-) 5h.
R. Kolodziński, P. Strzelecki, 24. 2. 2008.

Pekný dlhý pilier vyrovnaných obtiažností (IV), dovoľuje priestupy rovno aj ľavou stranou piliera Cesta Maťovi sa spája s cestou 8a na jej piatom stanovišti, potom obe pokračujú spoločne s cestou 9. Cesta Maťovi následne vylieza zľava na hlavu piliera.