8. Ľadové sedlo (I) z chaty 1,5 h.
Popis cesty:

8. Ľadové sedlo (I) z chaty 1,5 h.
J. Chmielowski , A. Kroebl, vodcovia K. Bachleda a J. Tajber, 2. IX. 1903,
ale už pravdepodobne predtým poľovníci z Javoriny a Jurgova
Zima: Na snehu. , D. Reichart, 24.1.1925)

Popis cesty - Ľadové sedlo( 2341 m) je najnižšie sedlo v hrebeni medzi Snehovým štítom a Vyšnou Baraňou strážnicou. Zprava ho ohraničuje Nižná Barania strážnica, zľava zas Snehový hrb. Prichádza do úvahy ako prechod z kotliny Piatich Spišských plies do Čiernej Javorovej doliny, cez kotlinku pod Snehovým. Prístup z Malej Studenej doliny, z kotliny Piatich Spišských plies až do blízkosti južnej steny Snehového štítu a odtiaľ na severovýchod po kameňoch a sutine, ktoré siahajú vysoko k sedlu a hore sa zužujú. Od vrcholu sutinového kužeľa sa tiahne šikmo doprava k sedlu pod kolmú stenu krátky, ale dosť strmý, plochý a často zasnežený žlab, Žľabom, alebo po členitých skalách vpravo do sedla. Z Téryho chaty 1,5 hod.