2. Ľavým pilierom (IV) 2 h.
Popis cesty:

2. Ľavým pilierom (IV) 2 h.
W. Fedorowicz, W. Myszkowski, K. Wreczyňski, 16.8.1969

Popis cesty: Pekná exponovaná cesta, miestami problém zo zaistením. Cesta vedie prvým pilierom J steny Snehového hrbu zľava. Nástup vpravo od najnižšieho miesta piliera plytkým žliabkom pod trojuholníkovú stienku, cez ňu šikmo doľava hore (IV) do komínika. Hore ním na platne ľavej strany piliera. Platňami niekoľko metrov hore, potom traverz doprava (III) na ostrie piliera. Ostrím hore 45 m. nakoniec cez bloky na stanovište pod veľkou platňou, ktorá sa tiahne vpravo od piliera. Ďalej ostrím t.j. ľavým okrajom tejto platne (IV) na poličku ubihajúcu doprava. Poličkou doprava až na jej koniec a potom popod previsy šikmo doľava hore (III) do vhĺbenia a ním na hrebeň.
V platniach ľavého piliera