1. SZ hrebeň (III) 3 h.
Popis cesty:

1. SZ hrebeň (III) 3 h.
J. K. Dorawski, A. Szczepaňski, J. A. Szczepaňski, 24. 7. 1929
2. výstup Z. Dobrowski, J. Orenburg, 11.8. 1934. Variant od zárezu po sedielko. — Úsek od zárezu po sedielko možno prejsť priamo po hrebeni. Asi IV
Zima: V dolnej časti dostatočne zasnežený výstup, J. Mlezák, L. Vodháněl, 24. 3. 1953.)

Popis cesty: Najnižší úsek SZ hrebeňa Malej Snehovej veže spadá k prahu Čiernej Javorovej doliny nad plesom. Hneď nad prahom šikmo doprava a po platniach s trávou, miestami ťažko, nakoniec trávnatým žľabom na trávnatú lávku vpravo od najspodnejšieho výšvihu hrebeňa, vedie naň ľahký pás. V ľavej stene výšvihu asi 20 metrov vľavo od ostria hrebeňa sa črtá komín. Tu je nástup. Komínom, ktorý sa zahýba trochu doľava asi 40 metrov na akúsi kazateľňu, odtiaľ oblúkom doprava a trávou na hrebeň. Hrebeňom ľahko k ďalšiemu výšvihu. Tu sa začína vľavo od hrany úzky nápadný zárez. Zárezom 30 metrov ťažko na pohodlné stanovište za nakopenými balvanmi. Zárez v polovici cesty dosahuje skoro ostrie hrebeňa, a to stupne v hrebeni vpravo, odtiaľ dobré istenie. Tu vodorovný prechod 8 metrov exponovanou skalnou rímsou na ďalšie trávnaté stanovište. Teraz najprv trávnatým, potom skalnatým žľabom nazad na hrebeň na sedielko, odkiaľ je výhľad do západnej steny. Zo sedielka nasleduje vodorovný kôň a kus ďalej strmá stena ďalšieho výšvihu. Ľahko na rebierko vľavo, potom doprava nazad na hranu a po nej na málo výraznú vežu. Na strane Čiernej Javorovej doliny dolu do sedielka za vežu a potom hore cez dvojmetrovú stienku a trávnatou lávkou doľava do výrazného komína. Týmto na hrebeň a ďalej na vrchol Malej Snehovej veže.