14. Sedem životov (VIII, pp) 4h.
Popis cesty:

14. Sedem životov (VIII, pp) 4h.
J. Svrček, I. Svrčeková, 12.10.2007

Materiál, čoky, friendy