1. Pilierom (III-IV) 1,5h.
Popis cesty:

1. Pilierom (III-IV) 1,5h.
J. Pepol, B. Mielczyński, W. Jurkowski, 1. 9. 1977

Prvovýstup prebiehal v strednej časti variantom č. 2. Vstup na rebro z tráv 20m vľavo od miesta, kde pilier zasahuje najnižšie do sutiny. Ostrím rebra hore a po 30 m. šikmo doprava na policu 12 m (II-III) Stanovište. Hore trávnatým vhlbením a ďalej rebrom (III) na výhodné stanovište z jalovcom pod kútikom. Hore kútikom po trávkach pod žlté previsky (III+). (Tu je možný i priamy variant rovno nad previsky). Pod previskom šikmo vpravo dohora miekoľko metrov a hneď doľava cez previsky (IV-) na ostrie rebra. Ním hore a potom krátkym komínikom na policu na rebre pod veľkým blokom. Cez blok (IV). Ďalej už priamo po pilieri pod vrcholový výšvih, ktorý zliezame zľava cez kolmú platňu, asi deväť metrov, až na vrchol veže. Platňa je dobre členená. Je ňou možný i priečný traverz na hrebeň.