14. Nebeskí jazdci (OS 7+/ 8-, pôvodne V+,A2) 8h.
Popis cesty:

14. Nebeskí jazdci (RP 8-, pôvodne V+,A2) 8h.
S. Drlík, P. Mačák, 29. 8. 1976
1. leto: Š. a J. Bednár, 7. 8. 1980
1. zima: P. Jackovič, I. Verner, 10. -11.2.1989
1. OS D. Kuráň, P. Machaj, leto 1996 (RP 7,6+,8-,6+)
2. OS P. Packo, I. Žila, 14. 6. 2003 (7+/8-)