3. Cesta Nemcov (IV) 3 h.
Popis cesty:

3. Cesta Nemcov (IV) 3 h.
O. Mugler, R. Richter, W. Schäfer, 20. 7. 1932
Zima: I. Gálfy, I. Urbanovič, 8. 3. 1960

AP/V :Cesta Nemcov. — Viac ako dvesto metrov vysoká stena je len JV 1 v najvyššej časti dobre vrstvená. Jej dolnú časť tvoria strechovité sklonené platne. V prostriedku steny sú zas dobre znateľné žlté výlomy. Nástup do steny je viac-menej v spádnici vrcholu. Strmými lištami za rastúcich ťažkostí, k spomínaným žltým platniam, ktoré prekonávame oblúkom doprava po šindľovite vrstvenej skale. Nad výlomami späť doľava, až pod vrchol, ktorý zliezame priamo. Dolná a prostredná časť predstavuje lezenie po nepríjemných šindlovitých platniach. V zime viac-menej skalný výstup pretekajúci ľadom