7. Stredom steny (V, A0?) 4h
Popis cesty:

7. Stredom steny (V, A0?) 4h
J. Michel, J. Zaremba, 30. 7. 1974

Vstup do steny je niekoľko metrov naľavo od spádnice previslej žltej steny z charakteristickou kolmou žltou šmuhou.( K tomuto miestu možno v zásade dôjsť ľubovoľne napr.traverzujúc po platniach a trávach smerom od cesty č.6. ,miestami II). Kolmým pilierikom (IV) na travnatú policu, z ktorej platňovitými lávkami pokračujem smerom do kúta (III), ním a na koniec cez a hore pilierikom (IV+) na výhodné stanovište za jeho ostrím. Veľkou platňovitou lávkou cez tri previslé prahy na policu s jalovcom. Prvý prah V+, druhý a tretí prekonávame (podľa opisu V) pomocou slučiek založených za zaklínené balvany (teda vlastne A0). Z police nepravidelnou čiernou stienkou priamo hore (IV+), potom šikmo doľava 20 m na dolný okraj veľkých zelených platní už nad dolným výšvihom steny. Platne obchádzame po pravej strane (50 m, miestami III). Z ich horného okraju komínom pod previs (III). Spod neho traverz niekoľko metrov doľava (IV) a hore do trávnatého kotlíka. Odtiaľ trávami so smerovaním doprava na ostrie výrazného pilierika a ním asi 60m (miest. II) na hrebeň, ktorým doprava na vrchol. Exponovaná pekná cesta.