2. Ľavou časťou (II) 20 min.
Popis cesty:

2. Ľavou časťou (II) 20 min.
M. Broske, vodca Hunsdorfer st., 6. 9. 1904

Ľavou časťou (nie vlastnou vrcholovou stenou) AP/115, K/1570 , z terasy po trávnatých svahoch šikmo doľava hore na strmú lávku na rebro. Ďalej žľabom na vodorovnú časť SZ hrebeňa a ním na vrchol.