23. Sutinou na J vrchol (CH-I) 1:30 h.
Popis cesty:

23. Sutinou na J vrchol (CH-I) 1:30 h.
Cesta dávno známa Info: AP-V/68

Popis:Zo širokého Lúčneho sedla vystupujeme k štítu Končistej, ktorý tu spadá rozložitým sutinoviskom, prechádzajúcim v rebrá a žľaby. Alebo po úbočí sprava rebrom na južný vrchol, alebo čiastočne prvým plytkým žľabom zľava a ním na južný vrchol. Na Jármayho stôl na vrchole, V. Lorenc, v rokoch 1874—1891.