15. Martinov pilier (III-IV) 3h.
Popis cesty:

15. Martinov pilier (III-IV) 3h.
G.Komarnicky, A.Martin, 30.8.1908 1.zima Z.Korosadowicz, J.Staszel, 5.–7.1.1933

Od Žabieho plesa Javorového k snehovej rokline, ktorá spadá od Javorovej škáry ľavým okrajom rokliny hore, potom do rozpukaných skál vľavo od rokliny, v rokline pozor na lámavé skaly. Skalami hore až k obrovskej hladkej červenej platni. Pod ňou šikmo doľava hore do málo výrazného žľabu vľavo od platne a žľabom cez vklinený balvan do štrbiny v rebre v stene. Odtiaľ prechod vodorovne po málo výraznom páse, potom kúsok dolu na ďalšie strmé rebro, ktoré ohraničuje sprava hlavný žľab severnej steny. Tu najprv po drobiacich sa skalách s trávou a machom po pravej strane rebra, potom doľava na jeho chrbát a po chrbte až pod kolmý pilier. Ďalej po rímsach na strane kuloáru, potom cez strmé, vyhladené skaly ťažko na vedľajšiu plošinu na temene piliera. Rebro sa zužuje a prebieha najprv vodorovne, potom mierne hore k ústiu trhliny, ktorú zľava ohraničuje nápadný ihlovitý pilier. (Doprava za ihlu na lávku, ktorá sa končí trojmetrovým sutinovým žliabkom ohraničeným sprava homoľou. Hneď na začiatku trojmetrového žliabku je vľavo trojmetrový plochý a previsnutý komínik. Z neho sa presunieme doľava na veľkú platňu odštiepenú od hladkej steny rebra. Od platne vedie priamo hore 12 m. dlhý plochý komín. Komínom vyššie, jeho pravým okrajom, k vodorovnej pukline, širokej 2-3 cm. Nad ňou je previs. Ruky v pukline a presunieme sa doľava na rebro. Týmto hore. Jeho pravá stena je previsnutá, preto lezieme po skalách vľavo. Nakoniec doľava k úpätiu sutinovej rokliny, vrúbenej príkrymi stenami, ktorá vedie do Javorovej štrbiny, medzi východný a západný vrchol. Nejdeme roklinou, ale smerujeme doľava šikmo hore, po dobre vrstvených skalách na západný hrebeň, za východný vrchol. III, úsek od ihlovitého piliera až na rebro IV.