11. Vitamínový dlh (VI-) 4h.
Popis cesty:

11. Vitamínový dlh (VI-) 4h.
V.Brichta, J.Ragas 30.12.1983