7. Puškášov žľab (V) 5h.
Popis cesty:

7. Puškášov žľab (V) 5h.
J.Kováčik, M.Paully, A.Puškáš 19.8.1955 1.zima: K.Pavlík, A.Puškáš, 22.-23.3.1959 Variant v hornej časti žľabu doľava na Ľavý pilier K. Pavlík, A. Puškáš pri zimnom preleze. V dolnej časti steny variant sprava na Ľavý Szcepanskeho pilier.