6. Prostredný pilier (V) 2-3h.
Popis cesty:

6. Prostredný pilier (V) 2-3h.
Ľ.Gibas, V.Tatarka, 19.5.1976

Pozri aj Tatarkov nákres steny