1. Paryského cesta (II) 2,5-3h.
Popis cesty:

1. Paryského cesta (II) 2,5-3h.
W.H.Paryski, J.W.Žulawski 23.8.1954. Niektoré časti už skôr.

Traverz celého masívu Gerlachu od Kvetnicovej veže z Velického žľabu až po Gerlachovské (Tetmajerove) sedlo. Cesta je najbezpečnejšou variantou prístupu pod V stenu Gerlachovského štítu. Od Sliezskeho domu ako výstup Velickou próbou na Gerlachovský štít (Pozri tam pod zostupmi), až nad prah Velickej próby. Ďalej stále vpravo od žľabu hore až do polovice jeho výšky (1 a 1/2 hod.). Tu šikmo doprava na trávnato-sutinovú lávku pretínajúcu zrázy Čertovej veže tesne nad jej V stenou. Lávkou cez sedielko SV rebra a dole krátkym pieskovým žlabom do Krčmárovho žľabu. Prekročíme žlab (v lete pozor na sneh a pád kameňov, v zime lavinózne) a na druhej strane okrajovou stienkou na ďalšiu lávku, ktorá je pokračovaním predchádzajúcej. Tu je cesta zhodná s Kienastovou cestou ktorá neskôr odbočuje hore do Batizovskej priehyby. Lávkou mierne hore pretíname obe V rebrá Gerlachovskej veže a napokon zostúpime priamo pod úpätie hornej časti V steny na lávku (1 hod., II) Pokračujeme lávkami šikmo vľavo hore až na Gerlachovské sedlo. Je možné ľahko zostúpiť aj smerom šikmo dole do kotla pod sedlom. Aj v lete často sneh. Pod sedlom nebezpečie pádu kameňov v zime lavinózne.