17. Hauschkeho cesta (VI) 4h.
Popis cesty:

17. Hauschkeho cesta (VI.) 4 hod.
J.Fabík, K.Hauschke 20.8.1963
1.zima: J.Milewski, T.Piotrowski 20.3.1969
info:AP-V/106, K-708

Pravou častou steny. - Nástup je na trávnato-sutinovej lávke, ako nastupuje Gálfyho cesta, no ideme po nej až na jej koniec, pod veľký čierny kút, ktorý prebieha medzi svetlými platňami a z pravej strany v hornej časti ho ohraničuje odštiepená čierna veža. Výstup vedie týmto kútom a ďalej medzi vlastnou stenou a odštiepenou vežou. Spoza veže ďalším kútom, až do spádnice žľabu, ktorý je opísaný v ceste č.18 a ním na Galériu Ganku.