2. Klasická cesta (IV) 2-3h.
Popis cesty:

2. Klasická cesta (IV.) 2-3h.
I.Król, W.Kulczynski ml., J.Lesiecki 27. 8. 1911
2. výstup: A.Grósz, T.Kregczy ml., L.Rokfalussy, Z.Votisky, 26.8.1911,
3.výstup: J. Humpola, A.Sokolowski, M.Sokolowski, 7.8.1924 (s novým variantom zľava),
1.sólo: J.Leporowski, 8. 1927,
1.zima: W.Goslawski, K.Paszucha, 13.4.1939,
2.zima: J.Brandobur, A.Puškáš, 30.-31.12.1949,
3.zima: K.Johanovský, Torn, 20.4.1960
info: AP-5/90 výstup: 2-3 hodiny

Nástup je z kotla pod prostriedkom steny, odkiaľ doľava hore sa začína výrazná trhlina, pretínajúca stenu a ústiaca na SV okraji Galérie Ganku. Z kotla skalnými rímsami šikmo doľava hore k trhline, ktorá sa začína ako strmý, čiastočne platňovitý žliabok. Ním niekoľko dĺžok lana hore až do mokrého výklenku so sutinovým dnom, nad ktorým skaly tvoria previs. Odtiaľ traverz cez strmé platne doľava na široké príkre rebro, sprevádzajúce trhlinu zľava. Po pravej strane rebra, čoraz ťažšie hore trávami i machom prerastenými skalami, stupňami i stienkami. V miestach, kde sa rebro stáva kolmým : Alebo :1 Obchádzajúc rebierko z pravej strany, hore na veľký sutinový stupeň nad 10 metrovou stienkou rebierka. Alebo: 2. Zľava cez 10 metrovú stienku rebierka na veľký sutinový stupeň. (Nepokračovať rímsami doprava.) Zo stupňa hore na dalšiu plošinku, nad ktorou je kolmá stena rebierka, ktorá je hladká a dole s previsnutým zárezom. Odtiaľ:Alebo (veľmi ťažko):1 Zárezom mierne vpravo hore na malé sedielko w ostrí rebierka (dobré istenie). Alebo (ťažko, väčšia expozícia): 2 Od začiatku zárezu niekoľko metrov vodorovne vľavo za hranu rebierka a doprava hore bežiacou trhlinou na malé sedielko v ostrí rebierka. Nad ním sa rebierko stráca v hlbokom, kolmom komíne, ktorý sa delí na dve trhliny. Pravou z nich, potom komínom cez niekoľko previsnutých blokov na malú sutinovú plošinu so zaklinenými skalami. Z nej ľavou časťou komína veľmi lámavou a kolmou stenou na ľavý, SV okraj Galérie Ganku.